Gebruiksregels atletiekaccommodatie A.V.O.'83

We beschikken over een prachtige accommodatie en dat willen we graag zo houden. Daarom aan iedereen het verzoek zuinig om te gaan met de baan en het clubgebouw.

Hieronder enkele regels.

 • Graag gebouw, baan en materialen zodanig gebruiken dat hieraan geen onnodige schade of slijtage ontstaat.
 • Bij het gebruik door groepen is de houder/houdster van de sleutel tevens de verantwoordelijke persoon die toezicht houdt op het verantwoord en oordeelkundig gebruik van de accommodatie.
 • Betreden van de accommodatie is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur van A.V.O.’83.
 • Fietsen worden gestald op het daarvoor bestemde tegelplateau en nooit tegen hekken, of tegen de muur van het clubhuis of kleedruimte.
 • De leunhekken rondom de baan zijn niet bestand tegen zware gewichten. Hangen aan of zitten op de hekken is niet toegestaan.
 • De aanwezige reclameborden zijn kwetsbaar. Gelieve daar rekening mee te houden.
 • De gebruikte materialen dienen na afloop weer opgeborgen te worden door de laatste gebruikers op de daarvoor bestemde plaats in de materiaalberging.
 • De valkussens dienen na gebruik te worden afgedekt met de daarvoor bedoelde hoezen, de staanders en lat opbergen in de berging.
 • De verspringbakken en sectoren voor het kogelstoten dienen na gebruik te worden geëgaliseerd met de rechte bovenzijde van de hark.
 • In de materiaalberging na gebruik de lichten uit en deur op slot.
 • Het is verboden de baan te betreden met etenswaren, snoep en kauwgom.
 • De baan en clubhuis betreden met zo schoon mogelijk schoeisel.
 • Op de baan geen spikes gebruiken langer dan 6 mm.
 • Voor een gelijkmatige slijtage van de atletiekbaan gelieve zoveel mogelijk de banen 4, 5 en 6 te gebruiken voor het in- en uitlopen.
 • Na gebruik van de kleedkamers: 
  • de vloer droogtrekken
  • afval in de afvalbakken
  • lichten uit
Over de club Overzicht