Schema groep 3 ( Toine/Jan)

Datum  Lokatie Training Training Pauze Info
7 mrt Albano   3* 6 x 100m1 ins outs    P 100 m1 W.  Ins Outs T4
Asfalt Ext.Kort 6* 100 m1 T3 100 m1 T4  100 m1 T5 S.P. 100 m1 W Doel : Taperen
         Onderhoud conditie
10/11 mrt          
Anders Duurloop   

70' (10 km )  35' ( 5 km )   

geen pauze Rustig tempo
   
   
         
12 mrt.    Albano Ext. Kort 4/5 * 200,300 en 400 m1    P 100 m1 W na de 200,300 m1 Tempo 4
Kunststof   S.P. 200 m1 W Doel Taperen
    Onderhoud
14 Mrt Albano           
Asfalt Wedstrijdvoorb.    5/6  rondjes waarin 200 dr 300 sn. 200 W. Pauze de 200 m1 W.    Tempo 6/7 voor de 300 m1
        Doel snelheid18
18  MRT.                
 ALBANO        
  HALDERBERGELOOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    5,3  OF 10 KM    NA DE WEDSTRIJD    TEMPO MAX. Start 11.00 uur. 10.30 uur start W.U.
   
19 Mrt.    Albano Int. M      
Kunststof

4/5 *   2  x 400  m1 (1e in T 5  2e  T6)

met  100 m1 Wandelpauze tussenin 

S.P. 300 m1 ( 200 W - 100 dr. )   . Doel:Verh. Vo2Max en verb. uith.verm.
 
     
           
         
         
21 Mrt. Albano Ext. Lang        Tempo 4
Asfalt 2/3 *  700/1400 m1        Doel :Uith.Verm.Verbeteren
       
24/25 mrt      Duurloop         
Anders    60' ( 10 km ) Geen Pauze  
30' ( 5 km ) Rustige duurloop
   
     
26 Mrt Albano

Dobbelsteenloop ( als het weer het toelaat) of Vaartspel.

2  x  20 ' of 8 x 800 m1 op diverse manieren    P 5'  of 2' na elke 800 m1 Tempo 4/5
Kunststof        
 
 
         
28 Mrt. Oud Gastel of  Ext. Lang    Zomertijdloop 4 of 8 km    P na afloop    Tempo 4/5
Albano   Training op Albano mogelijk    
         
31 mrt /1 apr   Duurloop    65'  ( 10 km )50' T3 15' T5    
Anders    35'  ( 5 km ) 25' T3 10' T5   geen pauze    Zie tempo's
   
2 april          
NVT    geen training eventueel    
  2e Paasdag  Duurloop 60' ( 10 km ) 30' ( 5 km ) geen pauze Rustig tempo
4 april Albano Vaartspel Div. Korte versn. 5 x 1' ins outs 2 x piramide 1'2'1'   3 x climax  1'2'   ritmetr. 2 *  4 x 15" 2 x 30" 1 x 60"  uitlopen  Tempo 5 S.P. 3'     
Rondje buitenom      
       
7/8 apr.    Anders    Duurloop met P.P. 70' ( 40' T3 15' T4 10' T5 5' T7)    geen pauze wel goed uitlopen.    Zie tempo's
  35' ( 20' T3 5' T4 5' T5 5' T6)    
   
           
         
         
9 apr.     Ext. L.   

1 * 1600/1200/800  + 1 x 400 m                                    +      1    x   400  m1  Test

 P 200 m1 na 1,6/1,2 en 0,8 km ( 100 W. 100 dr.) 100 m1 W na 400 m1 Tempo 5 + Tempo 8 test 
 Albano Kunststof         
       
 11 apr.    Buitenom  Vaartspel     Korte versnellingen . 2* 10x1' ins outs    s.p.  3' W  Tempo 5
 Oud Gastel  minuten 2'1'1'2'1'1'2'     1' dr s.p. 3' W  
 Start 19.00 uur vanaf Parkeerpl. Achter D.v/d Broek  Doel :
  Dreef - Achter de Kerk         
    2*  climax  1'1'1'     na climax  uitlopen    Snelheid.
         
14/15 apr.     Anders    Duurloop     75'  ( 10 km )  65' T3  10' T5    Doel : Uith.Verm. Verbeteren
   45' ( 5 km )  35' T3  10' T5    geen pauze     
       
 16 apr.    Albano van Ext. naar int.  2 series  2* van 2x400/300/200/100m1       P na 2e 400/300/200 = 100 m1 W.   Tempo's zie kern
 Kunststof   

1 serie is 400 snT5 400 dr. 300 Sn.T6 300 dr.200 Sn.T7 200dr. 100sn T8 100dr,  daarna S.P.   Dan nog zo'n serie.

 S.P. 400 m1 (300 W - 100 Dr.)  Doel:leren onder vermoeidheid een hoog tempo te lopen. En ontw. eindsprint.
   
 18 apr.             
 Pagnevaartbos    Heuveltraining    Diverse Heuvels    P Divers    Tempo 5
         

 21/22 apr.

 23 apr.

 

25 apr.           

 

Duurloop  

 Ext. L.   

Vaartspel

75'  ( 10 km )    
 Anders     45'  (  5 km )    geen pauze    Rustig tempo

 Albano Kunststof   

Albano Buitenom

6/7 *  800 m1  200m1 T5 400 m1 T4 200 m1 T5

Minutenloop   4 / 5  x  1'2'1'2'

S.P. 200 m1 W.    

P 1' Dr  S.P. 2' W

T5 T4 T5 Doel : Onderhoud conditie.

T5  Doel onderhoud Conditie 

 27/28/29 apr.    Anders    27 apr. Vlietloop Oud Gastel 10 of 21,1 km of Duurloop 28/29 apr.   Dus vlietloop of duurloop 75' ( 10 km  geen pauze    Tempo max. ( vlietloop) of T3 ( duurloop )
   45'  ( 5 km )       
   
 30 apr.    Albano    3 * 10 x 100 m1 ins outs of  S.P 200 m1 W.  of  Doel Herste of
 Kunststof    Herstel of Climax         
     6 x 800 m1 ( 200 T4  200 T5  400 T6 )  S.P. 200 m1 W.  Snelheid
 2 mei    Rucphense Hei Vaartspel       
   Blauwe route  div. korte versnellingen.   Diverse pauze's    Tempo 5 Doel ontspanning - spel.
 Pierestraat         
 5/6 mei   Duurloop met P.P.    70 ' ( 10 ) 50'T3 10'T4 5'T5 5'T6    
 Anders     40' ( 5) 30' T3 5'T4 5'T5    geen pauze    doel uithouding.
   
 7 mei    Albano        
Kunststof     Int.  Vo2 Max    1 x 800 m1 -  1 x 6'  +  4 x 3'    P 2' na 800 m1 5 a 6' na de 6'/ 2' tussen de 3' Tempo Max. Verb. Vo2Max. 
         
9 mei   Albano  Minutenloopjes    Rondje van ca 10 km met  P  1' dr na elke 2'  Tempo 5Doel snelheid
 Rondje      
 Buitenom  5*  3  x  2'      S.P. 3'  W.   
 10 mei  Standdaarbuiten Wedstrijd    10  of  15 km  NVT    Tempo max.
 Hemelvaart.      
   
 12/13 mei    Anders    Duurloop    70' ( 10 km )    
     40' ( 5 km )    geen pauze    rustig tempo
         
14 mei     Albano

Lange W.U. + L.S.     

    Laatste training van Garion.
    Voorbereiding +  C.T.     
 Kunststof         
 16 mei    Albano Vaartspel    kort 6/7 *  Piramide 1'2'1'   

P  1'1'  Dr S.P. 2'W   

Tempo 5 Doel Snelheid
 Buitenom         
   
 19/20 mei    Anders    75' (10) 45' T3 15'T4 10'T5 5'T6  geen  Doel : leren versnelt.+ eindsprint.
 (pinksteren)  Duurloop       Pauze     in wedstrijd
     45' (5) 30' T3 10'T4 5'T5       
 21 mei   geen training 2e Pinkst.d.     NVT     NVT    NVT
 NVT     Rust    
       
 23 mei    Albano  Eerst kleine ronde buitenom inl. + voorber. wedstrijd    ca. 3 km inlopen + 2*  4  x 300 m1    P. 300 m1 ( 200 W 100 dr.)  S.P. 400 m1    300 m1 Max.
 Asfalt      
   
 26/27 mei  26 mei wedstrijd of anders   Wedstr. Stamp.Gat 5 km. of   duurloop    5km Wedstr. of 75'( 10 ) 45' ( 5 )     geen pauze    Tempo max of rustig tempo 
         
         
28 mei     Albano

Herstel of  Ext. L.

 3* 10x 100 m1 ins  outs of  S.P. 300 m1  W.  of  T 4 . Doel Herstel
       
 Kunststof  3/4  x  engelse mijl.  P  200 m1 W  of Uith. Verm.
 30 Mei  Pagnevaartbos  Ext  M.  2 *  5/6 x 400 m1  P  2'  Wandel/dr.  Tempo  6
     S.P. 3' Wandel  
   
 2/3 juni    Anders    Duurloop     75' (10 km) laatste 15' T6    Doel uith. + eind versnellen .
       geen pauze  
     45' (5km) laatste 10' T6    
 4 juni    wedstr.voorber.      
Albano   Lange W.U.  + L.S. P 300 m1 ,  150 W /150  Dr. Doel  Wedstr. Voorb.
 Kunststof  2 *  5 x 300 m1 - T 7 S.P. 400 m1  
 6 juni       Wedstrijd  Pagnevaartloop Geen Pauze  Maximaal
Albano      5  of  10 km  na afloop   Succes.
   
 9/10 juni             
 Anders    Duurloop  60' ( 10 km )  geen pauze  Rustig tempo
     30' ( 5 km )    
11 juni     Albano Int.  C.T.          
 Kunststof     Lange W.U. / L.S. Daarna C.T.       P 5' na de C.T.  Snelheid.
   + 1 x 400/300/200/100 m1 100 m1 W  T. max.
13 juni     Albano Vaartspel      5 x climax 1'1'1'    P. 1' Wandel  Doel Snelheid
 Buitenom    5 * 6' ins outs     P. 1' Wandel  
  Tempo 5 
16/17 juni           
 Anders  Duurloop 75'  ( 10 km0  geen pauze  rustig tempo
     40'  ( 5 km )    
 18 Juni    Albano Ext Lang          
   5/6 x 1000 m1    200 m1  150 W 50 Dr    Uit Verm. Tempo 5
Kunststof      
 20 Juni    Rucph. Hei Vaartspel     Blauwe route   Div. Versn.    Diverse pauze's    Tempo 5
 Pierestraat      
   

 

Groep 3 (Toine en Jan) overzicht