Schema groep 3 ( Toine/Jan)

Datum  Lokatie Training Training Pauze Info
7 mrt Albano   3* 6 x 100m1 ins outs    P 100 m1 W.  Ins Outs T4
Asfalt Ext.Kort 6* 100 m1 T3 100 m1 T4  100 m1 T5 S.P. 100 m1 W Doel : Taperen
         Onderhoud conditie
10/11 mrt          
Anders Duurloop   

70' (10 km )  35' ( 5 km )   

geen pauze Rustig tempo
   
   
         
12 mrt.    Albano Ext. Kort 4/5 * 200,300 en 400 m1    P 100 m1 W na de 200,300 m1 Tempo 4
Kunststof   S.P. 200 m1 W Doel Taperen
    Onderhoud
14 Mrt Albano           
Asfalt Wedstrijdvoorb.    5/6  rondjes waarin 200 dr 300 sn. 200 W. Pauze de 200 m1 W.    Tempo 6/7 voor de 300 m1
        Doel snelheid18
18  MRT.                
 ALBANO        
  HALDERBERGELOOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    5,3  OF 10 KM    NA DE WEDSTRIJD    TEMPO MAX. Start 11.00 uur. 10.30 uur start W.U.
   
19 Mrt.    Albano Hersteltraining  of Ext.L.       
Kunststof 3 *  5  x  1' ins outs   of  6 x 800 m1 waarin 200 m1  T4 400 m1 T5  200 m1  T6 S.P. 400 m1 ( 300 W 100 Dr. )    P tussen de 800 m1  -  200 m1 W. Tempo 5 Doel Herstel.
 
     
           
         
         
21 Mrt. Albano Ext. Lang        Tempo 4
Asfalt 3  x  2000 m1    P. 3' W. na elke 2 km    Doel : Herstel
       
24/25 mrt      Duurloop         
Anders    60' ( 10 km ) Geen Pauze  
30' ( 5 km ) Rustige duurloop
   
     
26 Mrt Albano

Dobbelsteenloop ( als het weer het toelaat) of Vaartspel.

2  x  20 ' of 8 x 800 m1 op diverse manieren    P 5'  of 2' na elke 800 m1 Tempo 4/5
Kunststof        
 
 
         
28 Mrt. Oud Gastel of  Ext. Lang    Zomertijdloop 4 of 8 km    P na afloop    Tempo 4/5
Albano   Training op Albano mogelijk    
         
31 mrt /1 apr   Duurloop    65'  ( 10 km )50' T3 15' T5    
Anders    35'  ( 5 km ) 25' T3 10' T5   geen pauze    Zie tempo's
   
2 april          
NVT    geen training eventueel    
  2e Paasdag  Duurloop 60' ( 10 km ) 30' ( 5 km ) geen pauze Rustig tempo
4 april Albano Vaartspel Div. Korte versn. 5 x 1' ins outs 2 x piramide 1'2'1'   3 x climax  1'2'   ritmetr. 2 *  4 x 15" 2 x 30" 1 x 60"  uitlopen S.P. 3'    Tempo 5
Rondje buitenom + asfalt.      
       
7/8 apr.    Anders    Duurloop met P.P. 70' ( 40' T3 15' T4 10' T5 5' T7)    geen pauze wel goed uitlopen.    Zie tempo's
  35' ( 20' T3 5' T4 5' T5 5' T6)    
   
           
         
         
9 apr.     Ext. L.   

1 * 1600/1200/800  + 1 x 400 m                                    +      1    x   400  m1  Test

 P 200 m1 na 1,6/1,2 en 0,8 km ( 100 W. 100 dr.) 100 m1 W na 400 m1 Tempo 5 + Tempo 8 test 
 Albano Kunststof         
       
 11 apr.    Albano  Vaartspel     Korte versnellingen . 2* 10x1' ins outs    s.p.  3' W  Tempo 5
   minuten 2'1'1'2'1'1'2'     1' dr s.p. 3' W  
 Buitenom  Doel :
           
    2*  climax  1'1'1'     na climax  uitlopen    Snelheid.
         
14/15 apr.     Anders    Duurloop     75'  ( 10 km )  65' T3  10' T5    Doel : Uith.Verm. Verbeteren
   45' ( 5 km )  35' T3  10' T5    geen pauze     
       
 16 apr.    Albano van Ext. naar int.  2 *  1200 - 800 -400 m1    P 200 m1 W. na 1200 en 800 m1   S.P.  400 m1 ( 300 W 100 dr.) Tempo 4 - 5 - 6 
 Kunststof         Doel Snelheid.
   
 18 apr.             
 Pagnevaartbos    Heuveltraining    Diverse Heuvels    P Divers    Tempo 5
         
 21/22 apr.      Duurloop    75'  ( 10 km )    
 Anders     45'  (  5 km )    geen pauze    Rustig tempo
       
 27/28/29 apr.    Anders    27 apr. Vlietloop Oud Gastel 10 of 21,1 km of Duurloop 28/29 apr.   Dus vlietloop of duurloop 75' ( 10 km  geen pauze    Tempo max. ( vlietloop) of T3 ( duurloop )
   45'  ( 5 km )       
   
 30 apr.    Albano    3 * 10 x 100 m1 ins outs of  S.P 200 m1 W.  of  Doel Herste of
 Kunststof    Herstel of Ext. L.         
     6 x 800 m1 ( 200 T4  200 T5  400 T6 )  S.P. 200 m1 W.  Snelheid
 2 mei    Rucphense Hei Vaartspel       
   O.a. zijdenloop +  estafettes    Diverse pauze's    Tempo 5 Doel ontspanning - spel.
 Pierestraat         
 5/6 mei   Duurloop met P.P.    70 ' ( 10 ) 50'T3 10'T4 5'T5 5'T6    
 Anders     40' ( 5) 30' T3 5'T4 5'T5    geen pauze    doel uithouding.
   
 7 mei    Albano        
Kunststof     Int.  Vo2 Max    1 x 800 m1 -  1 x 6'  +  4 x 3'    P 2' na 800 m1 5 a 6' na de 6' 2' tussen de 3' Tempo Max. Verb. Vo2Max. 
         
9 mei   Albano  Minutenloopjes    Rondje van ca 10 km met  P  1' dr na elke 2'  Tempo 5Doel snelheid
 Rondje      
 Buitenom  5*  3  x  2'      S.P. 3'  W.   
           
       
   
           
         
         
           
       
       
           
       
   
           
         
         
           
       
       
           
       
   
           
         
         
           
       
       
           
       
   
           
         
         
           
       
       
           
       
   
           
         
         
           
       
       
           
       
   
           
         
         
           
       
       
           
       
   

 

Groep 3 (Toine en Jan) overzicht