Schema vrijdagmiddag

 

Datum Lokatie Training Omvang Pauze Info
4-mei    Pagnevaartbos    Ext. L.   rond de vijvers         
5 x rond de vijvers    2' Pauze    trainer Toine
     
11 mei    N.V.T.    Geen training . Dag na Hemelvaart         
N.V.T    N.V.T.    N.V.T.
     
18 mei    Pagnevaartbos    Ext. Midd.         
3*  5 x 2'    P. 1' dr. tussen de 2' -  S.P. 3' W. Trainer Jan.
     
25 mei    Pagnevaartbos    Ext. Kort - Vaartspel   2*  6 x 1' ins outs    S.P. 2' W.  
2* Climax 3x1'1'1' S.P. 2' W.    Tr.  Jan
Piramide  1'2'3'2'1'         
1  Juni    Pagnevaartbos    Ext . Lang        Trainer
6/7 x  grote ronde trimbaan ca. 800 m1 P 2'  W.      Toine
     
                                 
8 Juni Pagn. Bos   Ext. M.   2 * 6 x 400  m1      P 2' na elke 400 m1 S.P. 3'     Tempo 4 Trainer Jan 
15 Juni Pagn. Bos  Ext. Kort  5* 5 x rondje van ca 200 m1 P  1' na elk rondje  S.P. 3' W    Tempo 4 Trainer Toine
22 Juni Pagn. Bos  Ext Lang  5 x ronde van ca. 1 km  P   3'  na elke ronde    Tempo 4 Trainer Toine 
29 Juni Pagn. Bos Vaartspel 3 x climax 1'1'1'  3 x piramide 1'2'3'2'1'    P divers     Tempo 4 Trainer Toine 
6 juli  Pagn. Bos   Ext. M.  Verschillende rondjes van ca 0,5 km    P  2' W na elke ronde    Tempo 4 Trainer Jan
     
Vanaf 13 juli  t/m 17 aug. vakantiestop Eerstvolgende training 24-8   
 24 aug.   Pagn.Bos  Vaartspel 3 x Bloktr. van  3' + estafette's   P 2' W na elke blok.     Tempo 4 Trainer Toine
 31 aug.   Pagn. Bos  Ext. L. 5 x ca 1000 m1   P.  3' na elke km.    Tempo 4 Trainer Jan
7  sept.  Pagn. Bos Int M.   2* 4  x  400 m1  P. 3'  na elke 400. S.P. 4'    

Tempo 5 Trainer Toine

 

 14 sept. Pagn. Bos  Ext. K. 3/4 * 5 x ca 200  m1  P.   1'  S.P. 3'    Tempo 4 trainer Jan
 21 sept.  Pagn. Bos  Ext . L. Vijvers 4 x  vijvers met 1' tussenpauze. P 1'  S.P. 3'     Tempo 4 Trainer Toine
 28 sept. Pagn.Bos  Heuveltr. Div. Heuvels  P. Divers     Tempo 5 trainer Jan
 5 okt. Pagn. Bos Vaartspel 6 x 3' Tempoloop - 4 x ca. 500 m1 Estafette P. 1' - 2'  Tempo 5 trainer Toine 
12 okt. Pag.Bos.  Trimbaan 4 x 1200 m1 grote ronde  P  2'  Tempo 3 trainer Jan
 19 okt. Pagn. Bos - Rondje hondenwei 2* 5 x 400 m1    P 2' S.P. 4'    Tempo 4 trainer Toine
 26 okt. Pagn.Bos 2*piramide 1'2'3'4'3'2'1' P steeds 1'     Tempo 4 trainer Toine
2 Nov. Pagn.Bos. Vaartspel 3* zijdenloop - 2* 7,5' rondje met heuvels estafette  S.P. 2'     Tempo 4 trainer Jan
 9 Nov. 2*  4 x 2' - 2' (met 1' dr. tussenin) S.P. 3'     Tempo 5 trainer Jan
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     
           
     
     

 

Groep Vrijdagmiddag overzicht