Gebruiksregels Albano

We beschikken over een prachtige accommodatie en dat willen we graag zo houden. Daarom aan iedereen het verzoek zuinig om te gaan met de baan en het clubgebouw.

 • Graag gebouw, baan en materialen zodanig gebruiken dat hieraan geen onnodige schade of slijtage ontstaat.
 • Bij het gebruik door groepen is de houder/houdster van de sleutel tevens de verantwoordelijke persoon die toezicht houdt op het verantwoord en oordeelkundig gebruik van de accommodatie.
 • Betreden van de accommodatie is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur van A.V.O.’83.
 • Fietsen worden gestald op het daarvoor bestemde tegelplateau en nooit tegen hekken, of tegen de muur van het clubhuis of kleedruimte.
 • De leunhekken rondom de baan zijn niet bestand tegen zware gewichten. Hangen aan of zitten op de hekken is niet toegestaan.
 • De aanwezige reclameborden zijn kwetsbaar. Gelieve daar rekening mee te houden.
 • De gebruikte materialen dienen na afloop weer opgeborgen te worden door de laatste gebruikers op de daarvoor bestemde plaats in de materiaalberging.
 • De valkussens dienen na gebruik te worden afgedekt met de daarvoor bedoelde hoezen, de staanders en lat opbergen in de berging.
 • De verspringbakken en sectoren voor het kogelstoten dienen na gebruik te worden geëgaliseerd met de rechte bovenzijde van de hark.
 • In de materiaalberging na gebruik de lichten uit en deur op slot.
 • Het is verboden de baan te betreden met etenswaren, snoep en kauwgom.
 • De baan en clubhuis betreden met zo schoon mogelijk schoeisel.
 • Op de baan geen spikes gebruiken langer dan 6 mm.
 • Voor een gelijkmatige slijtage van de atletiekbaan gelieve zoveel mogelijk de banen 4, 5 en 6 te gebruiken voor het in- en uitlopen.
 • Na gebruik van de kleedkamers: 
  • de vloer droogtrekken
  • afval in de afvalbakken
  • lichten uit
Gebruik sportpark Overzicht