Schema groep Henk

Datm Waar TRAINING KERN                          PAUZE

TRAINER

 

20-10 Rucphen Wedstrijd 5 of 10 km   Ontspannen lopen Succes
21-10 Buitenom Vaartspel - rustige training  B.V. 2* 5 x 2'  20' P2'W. S.P. 3' W Johan
23-10 Asfalt wedstr. Voorber. 2* 3 x 300 m1 1,8 km P 200 m1 W S.P. 300 m1 W Michel
27-10 Etten Leur Wedstrijd 5,10 of 21,1 km   Max. Succes
28-10 Buitenom

Uitlopen 2 * 10 x 1' ins outs - rest rustige dribbel.

20' S.P. 5' W Johan
30-10 Buitenom 6 x 5'  Tempo 2 30' P  2' W J.Jacobs
4-11 Buitenom Bloktraining 6x6' (1'sn.5'dr-2'sn4'dr enz.) T2 P.zijn de dribbels. Johan
6-11 Kunststof Tempowisseling 7x600m1 (200T3-300T2-100T max.) +1x1 km T3 P 200 m1 W. Michel
11-11 Buitenom Ext. L. 6 x 6'  T2 P. 2' (1'W-1'Dr.) Johan
13-11 Buitenom Ext. K 3* 5 x 2' T2 P1' na elke 2' S.P. 2' W Michel
18-11 Buitenom Vaartspel 2 x Piram. 1'2'3'2'1' - 3 x climax 1'1'1' T1-2-3 P 1'  S.P. 2'W Johan
20-11 Kunststof Vo2 Max 1x800 m1 T2 - dan 6' T.Max + 4 x 3' T.Max P 1' na de 800m1 5' na de 6' 2' na elke 3' Michel
25-11 Buitenom Ext.L. 3 x 10' T2 P. 3' (2'W.1'Dr.) Johan
27-11 Buitenom Int. M. 2* 4 x 2' T. 3  +  1 x 5'  T. 3 P. 2' W.  S.P. 3' W. Jan Jacobs
2-12 Buitenom Ext. M. 4 * 2 x 4'  T 2 P. 2' W S.P. 3' W Johan
4-12 Albano Taai Taai loop Afstand ???? nvt Michel
9-12 Buitenom Ext. M 5/6* 2' T3-2' T max (zonder pauze) S.P. 3' W Johan
11-12 Buitenom Ext  M / K 3 * 2'T3 -2' Dr -1,5 ' T3 1.5' Dr -1' T3 1'Dr-0,5' T3 0,5'dr - zonder Pauze S.P. 3' W Michel
16-12 Buitenom Vaartspel 2* 10 x 1' ins outs - bloktraining 4 x 4' S.P. 2' W Johan
18-12 Asfalt Ext L. 4 x 1400 m1  T2 P.  ca 200 m1 W Jan Jacobs
23-12 Buitenom Ext K. 3 * 10 x 1/2' T3 -1/2' dr  + 1 x 5 '  T 3 S.P. 3' W  Johan
 25-12  NVT  Geen Training 1e Kerstdag  nvt Zalig kerstfeest Veel Plezier
3012 Buitenom Ext - Int  L 5 x 5'  Steeds iets sneller tempo. P 1'2'3'3' W Laatste dit jaar . Goed uiteinde prima nieuwjaar gewenst.

 

 

Groep 2 (Henk) overzicht