Schema groep Henk

Datm Waar TRAINING KERN                          PAUZE

TRAINER

 

15/16-2 Anders Duurloop 85' Tempo 1 geen NVT
17-2 Buitenom Tunneltjes 5xTunnel Vaartweg 5 x Tunnel Nattestraat P telkens 1' J.Jacobs
19-2 Buitenom Ext. K. 5* 5 x 1' T2  P1' dr. S.P. 2' W. Johan
22/23-2 Anders Duurloop 80'  Tempo 1 geen NVT
24-2 Buitenom Ext. L 8 x 5 '  T2 P.2' W Johan
26-2 Asfalt Ext. L 4 x 1200 m1 P.200 W. J.Jacobs
29-2 of 1-3 Anders Duurloop 80' Tempo 1   NVT
2-3 Buitenom Vaartspel 7 x 1'dr.2' T3 1'dr. 2' T3 S.P. 2' W. Johan
4-3 Buitenom Ext. M./L 3 * 5 x 2' P1' Dr. S.P. 2' W. Michel
7/8-3 Anders Duurloop met P.P. 10x 5' T2 met 2' dr. tussendoor Geen NVT
9-3 Buitenom Ext. M. Piramide1'2'3'4'5'4'3'2'1' + 1 x 5' alles T2 P 1' Dr. Johan
11-3 Asfalt Wedstr. Voorb. 2 * 4 x 300 m1 T3 ( start  met 100 m1 Dr.) P 300 m1 W. J.Jacobs
15-3 Albano Wedstrijd Halderbergeloop 5 of 10 km geen Succes.
16-3 Buitenom Hersteltr. 2* 10x1' ins outs - 3* 2'T1 2'T2 2'T3 S.P. telkens 2' W Johan
18-3 Buitenom Ext. L. 7/8 x 4' T2 P. 2' W. J Jacobs
21/22-3 Anders Duurloop 60' T1 geen NVT
23-3 Buitenom Ext. L. 5/6 x 6' T2 P. 2' W. Johan
25-3 Kunststof Int. M. 2 *  3 x 400 m1 T. Max. P 300 m1 (200W100Dr.) S.P. 300W 100 Dr. Michel
28/29-3 Anders Duurloop 70'  T1 geen NVT
30-3 Buitenom Ext. L Bloktraining 6 x 6' (1'T2 5'T1 dan 2' T2 4'T1  enz.) P dribbels. J Jacobs
1-4 Albano of Oud Gastel Recreatieloop Z.T.L. Oud Gastel 4 of 8 km geen Michel
4/5-4 Anders Duurloop 75' T1 geen NVT
6-4 Pierestraat Vaartspel Diverse Versnellingen Divers Johan
8-4 Buitenom Ext. M. 4* 6 x 2' ins outs T2 S.P.  3' W Michel
13-4 NVT Geen Training 2e Paasdag nvt nvt
15-4 Buitenom  Vaartspel 2 x Piram. 1'2'3'4'3'2'1  3 x Climax 1'1'1' P 1' dr  S.P. 3' W. J.Jacobs
20-4 Pierestraat Vaartspel Blauwe route met div. korte versnellingen Divers JOhan
22-4 Buitenom Vaartspel 2* Ritmetr. 4x15"4x30"4x1' 2*1'2'3'2'1' S.P. 3' W J.Jacobs
27-4 Oud Gastel Wedstrijd Vlietloop 5,10 of 21,1 km geen NVT
29-4 Buitenom Hersteltr. 3*  10x 1' ins outs S.P. 3' W Michel

 

 

Groep 2 (Henk) overzicht