A.V.O. 83 sluit alcoholconvenant met gemeente Halderberge

16 Buitensportverenigingen en de gemeente Halderberge hebben met elkaar afgesproken dat er verantwoord wordt omgegaan met het verstrekken van alcohol in de kantine.

Omdat de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen nuttigen dit jaar is opgetrokken van 16 naar 18 jaar, was dit een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan. De gemeenteraad vond het van groot belang, dat de clubs in Halderberge pro-actief uitvoering zouden geven aan de verscherpte wetgeving. De diverse gesprekken tussen gemeente en clubs leidden tot de ondertekening van een convenant door de betrokken 16 clubvertegenwoordigers en de gemeente, vertegenwoordigd door burgemeester Giel Janssen en wethouder Jan Paantjens, in de raadzaal van het gemeentehuis.

Namens A.V.O. ’83 heeft voorzitter Danker Smallegange het convenant ondertekend. Hierin staat onder andere, dat er geen alcohol meer zal worden verstrek aan jongeren onder de 18, dat er uitsluitend alcohol genuttigd zal worden in de kantine of op het terras (en niet in de kleedkamer of op het sportterrein), dat er geen “happy hour” of “meters bier” verstrekt worden.

Nieuws overzicht