Baanregels Kunststofbaan

Hieronder staan de baanregels voor onze kunststofbaan zoals die per direct ingaan.
Het is de V van veiligheid die het noodzakelijk maakt onderling goede afspraken te maken.
Let wel, deze regels zijn voor al onze afdelingen van toepassing !
Alvast allemaal bedankt voor jullie inspanningen om mee te werken aan een zo veilig mogelijk sportklimaat bij AVO 83.
Met vriendelijke sportgroet,
Bestuur AVO 83.
 

Baanregels AVO ‘83

De buitenste 2 banen zijn gereserveerd voor de “technische” loopnummers (o.a. hordelopen) Hierdoor zijn er gedurende de trainingen minimaal 3 en maximaal 4 banen over de volledige lengte van 400 meter beschikbaar voor de overige loopnummers.

Sportief wandelaars en Nordic Walkers lopen in baan 6, als de jeugd technische nummers uitvoert doen ze dit ook in baan 6. De jeugdtrainers dienen dit aan te geven via een pion aan begin- en eindpunt zodat de S.W. en N.W. even kunnen uitwijken naar baan 4 om vervolgens weer terug te gaan naar baan 6.

Om dit in goede banen te lijden en ongevallen te voorkomen gelieve de volgende baanregels strikt te volgen.

Basisregels:
We lopen tijdens de trainingen altijd linksom dus tegen de wijzers van de klok in.
Afwijking hierop alleen mogelijk in overleg met alle aanwezige trainers welke van de baan gebruik maken.

Baan 1;
is voor de versnellingen. Dit geld dus voor alle groepen en alle snelheden. Ben jij bezig met je versnelling dan loop je in baan 1.
Om dit voor elkaar te krijgen loop je met maximaal 2 personen naast elkaar bij de versnellingen.

Baan 2;
houden we vrij zodat mensen daarover in kunnen halen.

Baan 3;
en hoger is om uit te wandelen/dribbelen (rustpauzes tijdens de trainingen). Houd hier altijd zoveel mogelijk de buitenkant aan want door grote drukte kan het mogelijk zijn dat er ook in baan 3 ingehaald moet worden.

Spreek elkaar, of bij voorkeur de trainer van een groep, aan indien regels niet worden nageleefd.
Doe dit altijd rustig en beleefd.

Stoppen na een versnelling
Ben je bijna klaar met je versnelling (bijvoorbeeld een 1000 meter) en draai je uit de bocht het laatste rechte stuk op en is er volop ruimte in baan 2 en 3 dan kun je langzaam tot aan de finish uitwijken naar baan 3 om bij de finish te stoppen. Let hierbij ook op achterop komend verkeer!!

Als deze ruimte er niet is loop dan door tot de finish. Stop niet abrupt maar bol nog wat meters in baan 1 uit en stap dan bij voorkeur naar binnen uit. LET WEL OP HET RANDJE!!

Iemand dit in gaat halen kan dan gewoon conform afspraak in baan 2 voorbij lopen.

LET ALTIJD OP ALS JE DE BAAN OP STAPT OF ER IEMAND AAN KOMT.

Nieuws overzicht