Goed bezochte ALV bij AVO83

Op woensdag 15 februari werd in de kantine van AVO83 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze werd dit jaar goed bezocht door bijna 75 leden. De diverse commissies deden hun verslag over het afgelopen jaar, waarbij vooral de grote groep vrijwilligers bij AVO83 werd geprezen.

LET OP: Cursus Nordic Walking op 22 maart bij AVO83

ALV

Jan Schijvenaars werd in de bloemetjes gezet als terugtredend bestuurslid Technische Zaken. Wim Ambagts werd gekozen als zijn opvolger.

De penningmeester wist te melden, dat het boekjaar 2016 positief kon worden afgesloten. Hij vermeldde daarbij wel, dat dit vooral te danken was aan een eenmalige meevaller vanuit de Rondwegloop.

Cursus Nordic Walking op 22 maart bij AVO83

Elke keer wordt in het nieuws gehamerd op het belang van  bewegen, bewegen en nog eens  bewegen.

Misschien eens tijd om de daad bij het woord te voegen en nu de sprong te wagen en mee te doen aan de nieuwe cursus nordicwalking. Een goede start in het voorjaar, zodat je ook in je vakantie bij een mooie wandeling deze techniek kunt gebruiken.

Natuurlijk kan je ook gewoon met stokken gaan lopen of denken: dat ga ik wel doen als ik stokken ter ondersteuning nodig heb, of als ik bejaard ben is het vroeg genoeg.

Maar ..eigenlijk is het nooit vroeg genoeg om het nordicwalken op de juiste manier aan te leren. En…het is natuurlijk ook wel een voordeel dat je deze sport tot op hoge leeftijd toe kunt passen, al is het dan op een lagere snelheid.

De nordicers, die in het verleden de cursus hebben gevolgd, en met veel plezier regelmatig nordicen,  laten duidelijk blijken dat ze blij zijn dat ze actief zijn met deze sport.

 En…de meeste nordicers blijven gewoon nordicen, ook als ze al ouder zijn. Lekker op je eigen tempo, eventueel met een rustpauze.

Maar nordicen doe je niet zomaar. Lopen met stokken is echt wat anders als nordic walken.

Tijdens de cursus leer je stapsgewijze de juiste techniek aan. Er wordt duidelijke instructie gegeven, er is  ruimte voor alle vragen en er is tijd en aandacht voor iedere aanmelder.

Het geleerde wordt steeds in de volgende training herhaald zodat ieder de techniek ook steeds beter en gemakkelijker kan hanteren.

Op woensdagochtend 22 maart begint er een nieuwe cursus nordicwalking .

Deze eerste bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft; het is een oriënterende ochtend. Deze wordt gegeven op de kunststofbaan op het sportpark Albano van 9.00- 10.30 uur.

Na deze bijeenkomst besluit je of je verder gaat met de cursus. De cursus wordt gegeven op elke woensdagochtend; de laatste cursus is op woensdagochtend 19 april.

Je kunt je nu al vast aanmelden via: nordicwalking@avo83.nl of bij Lia Bontje 0165315874; ook kan je haar bellen voor informatie. 

Nieuws overzicht