Unai Kest Memorial Run

Op woensdagavond 11 oktober wordt ter nagedachtenis aan Unai Kest een Memorial Run georganiseerd in samenwerking met de ouders van Unai en V.V.Victoria '03.
Deze Memorial Run is een sponsorloop waarbij de opbrengst volledig wordt gedoneerd aan de European Organisation for Research and Treatment of Cancer.  Info en inschrijven kan via unaikestmemorial.nl

Wij zouden het fijn vinden dat iedereen die mee wil doen zich vooraf inschrijft, zowel voor het spellencircuit (incl 1 km loop) als voor de prestatieloop 2,5km / 5km / 10km. Dat maakt het voor de organisatie makkelijker om het event voor te bereiden.
Wij vragen jullie dan ook om je uiterlijk 29 sept. in te schrijven.

Het event bestaat uit een spellencircuit voor de jeugd (inclusief een 1 km loop), en een prestatieloop over 2,5 km, 5 km, en 10 km. Het spellencircuit is bedoeld voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Om deel te nemen aan de diverse afstanden van de prestatieloop zijn de volgende minimum leeftijden vastgesteld:
2,5 km:  9 jaar
5 km:     12 jaar
10 km:   15 jaar

Het programma ziet er als volgt uit:
18:30-19:15        spellencircuit op ons middenveld inclusief een 1km loop voor 4-11 jaar
19:20                     gezamenlijke warming-up voor de junioren en volwassen
19:30                     start 2½km loop vanaf 9 jaar
                               start 5km loop vanaf 12 jaar
                               start 10km loop vanaf 15 jaar

Voor het spellencircuit, de 1km en de 2½km loop vragen we u om een vrijwillige bijdrage van € 2,-Natuurlijk kun je je ook laten sponsoren door vader, moeder, opa, oma, broer, zus, buren, vrienden, etc.! Deze kan vooraf gedoneerd worden in de daarvoor opgestelde donatieton bij de AVO-kantine.

Voor de 5km en 10km loop wordt gewerkt met het principe van een vooraf ingeschatte tijd en 3 euroct per elke seconde dat men naast deze ingeschatte tijd zit, met een maximum van € 5,-.Je betaal je het inschrijfgeld niet vooraf, maar achteraf! Het werkt als volgt:
Bij inschrijven geef je aan hoe lang je denkt over de 5 of 10 km te gaan doen.
Je loopt de prestatieloop zonder horloge! (of telefoon, klok, etc.).
Na de finish wordt je werkelijk gelopen tijd geregistreerd, en het verschil met je voorspelde tijd uitgerekend.
Het is de bedoeling dat je voor elke seconde verschil (boven of onder je voorspelde tijd) 3 eurocent betaald.
Startnummers kunnen worden afgehaald vanaf 17:00 tot 19:00 uur in onze kantine.

Wil je hieraan meedoen? Dan vragen wij jullie om je hiervoor vooraf op te geven via http://unaikestmemorial.nl/inschrijven/ of door een mailtje te sturen aan het jeugdsecretariaat@avo83.nl met daarin het gekozen onderdeel en -ingeval van 5 of 10km- de geschatte tijd.
Graag vóór 29-09 zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers dat we mogen verwachten.

Aangezien dit evenement tijdens een reguliere trainingsavond wordt gehouden, is iedereen vrij om daar al dan niet aan mee te doen.
Voor de pupillen vindt de "training'' plaats in de vorm van het spellencircuit en een 1km loop. Een donatie is geheel vrijblijvend. De reguliere trainingstijd wordt echter wel met een kwartier verkort om ruimte te maken voor de gezamenlijke warming-up voor de 2½km - 5km - 10km loop. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben.
Voor de junioren en volwassenen wordt de training volledig vervangen door de loop. Ook hiervoor geldt dat je vrij bent om hieraan al dan niet deel te nemen. Ook de bijdrage op basis van het aantal secondes is geheel vrijwillig.

Nieuws overzicht