Stand van zaken ivm Coronavirus

Update 23 september: verdere verruimingen per 25 september!

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september jl. van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is een aantal verruimingen vanaf 25 september a.s. aangekondigd. 
Voor sport bleken de verruiming en de daarbij behorende maatregelen niet in alle gevallen praktisch gezien goed uit te werken. 
En dan met name in en rondom de sportkantines. Het kabinet heeft, mede op aandringen van verschillende gemeentes, voor de sport een aantal aanpassingen gedaan.

Het komt erop neer, dat aan iedereen die de kantine van AVO83 bezoekt om daar wat te drinken, een Corona Testbewijs (CTB) zal worden gevraagd. Dit geldt voor de clubavond, de koffiemomenten van Nordic Walking en het gebruik van de kantine voor overige (sport)activiteiten.

In de detailtoelichting (klik op "Lees meer") eerst de formele richtlijnen van het Kabinet voor de interpretatie van de maatregelen en de moties zoals die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarna de tekst zoals deze in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport in het protocol voor sportverenigingen en beheerders hierop is aangepast.

Het aangepaste protocol Verantwoorde atletieksport vind je op: https://nocnsf.nl/sportprotocolDe richtlijnen geven echter redelijk wat ruimte voor interpretatie van de sector. De nadrukkelijke oproep is dan ook om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal en dat we op een aangename manier onze sport kunnen blijven beoefenen.

1. De aanpassingen i.c. formele richtlijnen

 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:
  • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;
  • De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;
  • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan; 
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.
 • Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie
  • Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;
  • Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;
  • De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Voor horeca-sporten geldt dat: 

 • Indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. 

Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;

 • Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

Voor (sport)toernooien geldt dat:

 • Als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
 • Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

2. De doorvertaling in het protocol voor de sportaanbieders (NOC*NSF/VSG e.a.)

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte.

3. Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u graag naar de websites van de Rijksoverheid en het NOC*NSF.

Nieuws Overzicht