Algemene Ledenvergadering

ALV 25 mei 2021
Net als vorig jaar zal er vanwege de coronabeperkingen een buitengewone elektronische ALV worden gehouden op 25 mei a.s. om 19.30 uur om een aantal belangrijke punten af te ronden. 

Deze ALV is alleen digitaal te volgen. Ook zal er weer gevraagd worden om elektronisch te stemmen over een aantal zaken. De definitieve uitnodiging en stemverzoeken volgen binnenkort. Onderstaande punten zullen zeker aan bod gaan komen:

  • Goedkeuring cijfers 2020 inclusief décharge voor de aftredende bestuursleden.
  • Lud Kessel heeft zijn taken als voorzitter tussentijds neer moeten leggen. Het bestuur draagt Rein Meester voor als nieuwe voorzitter.
  • Update aanleg atletiekbaan.
  • Begroting 2021 inclusief toelichting op impact coronamaatregelen en renovatie atletiekbaan.
  • Update Vertrouwenspersonen / Veilig en Vertrouwd sporten
  • Vaststelling datum reguliere ALV (juli/augustus 2021)
Nieuws Overzicht