Algemene Ledenvergadering

Vanwege de huidige lockdown zal de ALV niet plaats gaan vinden in maart 2021. Het bestuur vindt het belangrijk om de vergadering, indien mogelijk, niet volledig online te laten plaatsvinden. De exacte datum, vermoedelijk in mei, moet nog worden bepaald. Het bestuur laat deze afhangen van de mogelijkheden die binnen de coronabeperkingen mogelijk zijn.

Nieuws Overzicht