Update renovatie kunststof atletiekbaan

De renovatie van de atletiekbaan is de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. 

De scheurvorming van de baan neemt steeds verder toe. Na uitgebreid onderzoek van de ondergrond is als meest waarschijnlijke oorzaak vastgesteld, dat de scheuren van bovenaf ontstaan doordat het kunststof door temperatuursinvloeden het asfalt kapot trekt. Snel handelen is geboden, want door de inwerking van sneeuw en ijs worden de scheuren steeds groter en dieper, en als we niks doen worden de renovatiekosten steeds hoger.

Daarnaast is het grasveld de afgelopen jaren zodanig verdroogd, dat dit vernieuwd moet worden. En er zal beregening worden aangelegd, om ervoor te zorgen dat we het middenterrein ook in droge zomers in conditie kunnen houden.

In samenwerking met de Atletiekunie is daarom een aanbesteding gedaan van de renovatie, en een aannemer geselecteerd: SportInfrabouw. Als we het financiële plaatje rond krijgen, zal in begin mei gestart gaan worden met de renovatie.

De renovatiekosten zijn te hoog voor de vereniging alleen. We hebben gespaard, maar de renovatie komt eerder en is groter dan wat we in 2008 bij de aanleg hadden voorzien.

Om dat gat te dichten is inmiddels subsidie aangevraagd, en toegekend, vanuit de BOSA-regeling. Dit is een regeling vanuit het rijk om het up-to-date houden van sportaccommodaties te stimuleren.

Daarnaast speelt ook de gemeente Halderberge een actieve rol in het traject. Afgelopen maanden zijn de intensief betrokken geweest, en begin april is er door het college van B&W een voorstel neergelegd bij de gemeenteraad, om het bedrag dat we tekort komen, beschikbaar te stellen aan AVO83 om de renovatie te kunnen uitvoeren.

Afgelopen dinsdagavond is een groot deel van de gemeenteraadsleden op Albano de situatie ter plekke komen bekijken, ondanks het koude weer en de sneeuwbuien... Vanuit de Atletiekunie waren hun accommodatie-experts aanwezig om gedetailleerde toelichting te geven. Gisteravond is het voorstel van het college nogmaals door ons toegelicht in de commissievergadering. De partijen lijken in meerderheid kritisch, maar positief tegenover het voorstel te staan.

Op 22 april aanstaande komt het voorstel in de gemeenteraad. De raadsvergadering is openbaar, dus iedereen kan live volgen, of het voorstel aangenomen wordt, en er begin mei daadwerkelijk gestart kan worden met de renovatie van de baan.
Vanzelfsprekend sturen wij zo snel mogelijk na 22 april weer een update!

Update 19-03-2021
Afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de renovatie van de atletiekbaan. Onder begeleiding van de Atletiekunie, en in nauwe samenwerking met de gemeente Halderberge, is de renovatie van de baan aanbesteed. Inmiddels is hier een voorkeurskandidaat uitgerold.

College van B&W en de gemeenteraad van Halderberge beraden zich op dit moment over een bijdrage in de kosten vanuit de gemeente. Op 6 april zal de gemeenteraad, als de coronamaatregelen het toelaten, een bezoek brengen aan de accommodatie, zodat ze op 22 april a.s. een definitief besluit kunnen nemen. Daarnaast wordt vanuit het bestuur hard gewerkt om ook vanuit de rijksoverheid gebruik te kunnen maken van de zogenaamde BOSA-regeling, waarmee ook een groot deel van de kosten kan worden afgedekt.

Als alles goed gaat, kan in mei gestart worden met de renovatie van de baan. We houden jullie op de hoogte! En het is natuurlijk mogelijk, om de raadsvergadering van 22 april a.s. live te volgen.

Nieuws Overzicht