Renovatie atletiekbaan gestart

Update renovatie atletiekbaan

Voor de laatste foto's, kijk hier op de site.

Op 12 mei was de eerste officiële bouwvergadering. Om de twee weken zullen deze vergaderingen plaatsvinden waarbij aanschuiven Kennis van Atletiek, de aannemer, AVO83 en gemeentevertegenwoordiger Halderberge al of niet digitaal.

 

 

Voor de duidelijkheid "Kennis van Atletiek" is een adviesbureau waarin technische kennis en de begeleiding vanaf ontwerp tot en met de oplevering in het pakket zitten.

Inmiddels heeft er een eerste visuele keuring plaatsgevonden door KIWA ISA Sport. Deze keuring moet duidelijk maken wat de schade is aan de asfaltlaag en daaruit voortvloeiend de algehele staat van de fundering. Ook de vlakheid van het asfalt wordt hierin meegenomen. De schade aan het asfalt is gelukkig te overzien waardoor alleen plaatselijke reparaties nodig zijn alvorens de nieuwe toplaag erop komt.

Ter verduidelijking, enkele begrippen die hier al gepasseerd zijn en in de toekomst waarschijnlijk nog meer voor zullen komen in nieuwsbrieven.

De toplaag is het rubber gedeelte waarop we lopen en is 13 millimeter dik behalve bij de aanloop van het speerwerpen. Daar is de dikte 20 millimeter. De rondbaan wordt uitgevoerd in het zogenaamde "sandwich "systeem. Een kenmerk daarvan is dat het niet waterdoorlatend is. Het segment oftewel de halve cirkel waar we b.v. de warming up en loopscholing doen wordt een "spuitfinish" systeem. Kenmerk daarvan is dat deze wel waterdoorlatend is. Zoals nu.

De fundering. Hierbij zullen de meeste mensen aan beton denken. Echter slechts vier banen in Nederland hebben als fundering celbeton. De fundering van onze baan bestaat uit eerst 33 cm kornet zand, dan 20 cm lava, dan 4 cm asfalt ( ZOAB) om te eindigen met nog eens 3 cm asfalt.

Terug naar de stand van zaken. Dinsdag 18 mei is met een z.g. fieldmaker het gras van het middenterrein verwijdert waarbij honderden vogels een heerlijke maaltijd overgehouden hebben om achter de machine alle wormpjes te verorberen die uit de omgewoelde aarde tevoorschijn kwamen. Wat achterblijft is een desolaat gebied wat klaar ligt om de beregeningsleidingen en kabeltjes in te graven alvorens het ingezaaid wordt. De oude discuskooi is inmiddels ook gedemonteerd en begint op een andere plaats aan een tweede leven waar er geen of andere eisen aan worden gesteld.

Twintig mei zijn de 7 funderingspoeren uitgegraven waarop de potten waar de discuskooi op wordt gebouwd  afgesteld kunnen worden. De week na Pinksteren zijn met een beton spuitwagen vanaf het asfaltbaantje met een slang de funderingspoeren afgestort. De betonnen werpcirkel ligt ook klaar om afgesteld te worden. Het verschil met de huidige werpcirkel is dat door extra ingestorte ogen ook minder valide mensen vanuit hun rolstoel gebruik kunnen maken van de discuskooi.

Wordt vervolgd...

Rein Meester en Jan Schijvenaars 

Nieuws Overzicht