Huidige statuten aan concept aangepaste statuten

Als extra agendapunt op de ALV van 11 mei 2020 stond op de agenda het wijzigen van de statuten van A.V.O.'83. In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dienen de statuten van A.V.O.'83 te worden geactualiseerd. Een wijziging van de statuten diende tijdens deze ALV te worden goedgekeurd door 2/3 van alle leden tijdens deze ALV.

Omdat er minder dan 2/3 van alle leden aanwezig was tijdens de ALV van 11 mei, kon het voorstel tot wijziging van de statuten niet in stemming worden gebracht. Daarom wordt op woensdagavond 18 mei 2022 om 20.45 uur een extra ALV gehouden met 1 agendapunt: het goedkeuren van de nieuwe statuten. Tijdens deze ALV is het voldoende als 2/3 van de aanwezige leden instemt met de nieuwe statuten. Conform het huishoudelijk reglement moet minimaal 5% van alle leden aanwezig zijn om een besluit te kunnen nemen.

Lees meer