De 10 Gouden Regels

Trainers zijn heel belangrijk binnen sportverenigingen. Deze personen hebben het meeste “klant-contact” met de leden. Goed overleg, duidelijke afspraken en heldere invulling van rollen en verantwoordelijkheden tussen trainers, TC en bestuur is daarom heel erg belangrijk voor een club. A.V.O. ’83 heeft daarom in het geactualiseerde algemeen reglement onderstaande 10 gouden regels verwerkt.

Alle AVO’83-trainers:

  • Komen op tijd;
  • Zijn zuinig op de materialen (en ruimen deze na gebruik op);
  • Laten zich alleen positief uit over hun collega-trainers en over de vereniging in het algemeen;
  • Overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vereniging en gedragen zich altijd zuiver en integer, in woord en gebaar;
  • Confirmeren zich aan beleid van bestuur c.q. T.C.;
  • Declareren op een juiste wijze;
  • Stimuleren hun atleten;
  • Hebben een leergierige houding, het volgen van opleidingen/bijscholingen wordt gestimuleerd
  • Gebruiken collectieve faciliteiten van de vereniging en gebruiken geen “eigen” faciliteiten (denk aan trainerskleding / trainingsschema’s / materialen / software &website)
  • Zoeken binnen de A.V.O.-trainersgroep naar vervanging in geval van verhindering. In geval van langdurige afwezigheid (b.v. vakantie)wordt door de trainer binnen de A.V.O.-trainersgroep gezocht naar vervanging. In geval geen vervanging binnen A.V.O. beschikbaar is, zal in overleg met de TC, en uitsluitend na toestemming van het bestuur, vervanging buiten de A.V.O. trainersgroep worden gezocht.