Contributie A.V.O. '83

Bedragen per 01-01-2019

Elk jaar worden de contributiebedragen opnieuw bepaald op basis van het prijsindexcijfer. Dit is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van februari 2018. In onderstaand overzicht treft u de contributiebedragen aan per 1-1-2019.

 

Geboorte
jaar
Categorie Bedrag
contributie
per maand
Licentie
AU***
per jaar
 Lidmaat-
schap
AU
per jaar
Inschrijf-
kosten
AU 
Lidmaat-
schap
KWBN****
per jaar 
Inschrijf-
kosten
A.V.O.'83 
 ≥2011 pupil-
mini
 € 7,65 € 8,15  € 15,05  € 7,60 --   € 10,00
2007-2010 pupil  € 7,65 € 8,15  € 15,05 € 7,60 -- € 10,00
  recreant
pupil
 € 7,65 --  € 15,05  € 7,60 --  € 10,00
1999-
2006
junior  € 7,65 € 14,50  € 15,90  € 7,60 --  € 10,00
  recreant
junior
 € 7,65 --  € 15,90  € 7,60 --  € 10,00
≤ 1998 senior+
master
 € 10,15 € 23,20  € 17,20  € 7,60 --  € 10,00
  recreant  € 10,15 --  € 17,20  € 7,60 --  € 10,00
1995-
2000
student  €  5,10 --  € 17,20  € 7,60 --  € 10,00
               
  wandel  €  3,15 -- -- -- *   € 16,00  € 10,00
            ** € 10,00  
  Nordic
walking
 € 10,15 -- -- -- idem als
wandel
 € 10,00
  Sportief
wandel
 € 10,15 -- -- -- idem als
wandel
 € 10,00
  Donateur  €  1,60 -- -- -- -- --

* = Standaardlidmaatschap met wandelvoordeelpas, magazine en jaargids
** = Basislidmaatschap met wandelvoordeelpas
*** = Atletiek Unie
**** = Koninklijke Wandelbond Nederland

_______________________________________ 

De contributie wordt per kwartaal afgeschreven. Alle jaarlijkse kosten (Atletiekunie / KWBN) worden in het eerste kwartaal afgeschreven. Het studentenlidmaatschap geldt voor leden tussen 18 en 23 jaar, welke aantoonbaar studeren. Voor nieuwe leden is deafgifte van een automatische incassomachtiging verplicht.

________________________________________

Het 2de lid uit een gezin krijgt een reductie van € 0,50 per maand. Het 3de lid uit een gezin krijgt een reductie van € 1,00 per maand. Het 4de en volgende gezinslid is gratis.

________________________________________

Ieder wandellid (inclusief Nordic Walking en sportief wandelen) van A.V.O.'83 wordt aangemeld bij de wandelbond met het Standaardlidmaatschap. Op verzoek kan dit worden gewijzigd naar het Basislidmaatschap. Dit wijzigingsverzoek dient voor 1 november in het voorafgaande jaar te worden aangegeven.

________________________________________

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. Voor verdere voorwaarden van het lidmaatschap zie hier.

_______________________________________

 

Bij langdurige ziekte/blessure bestaat de mogelijkheid tot opschorten van de contributie. Informatie hierover kunt u opvragen bij Anita van Unen van onze ledenadministratie: ledenadministratie@avo83.nl