Voorwaarden lidmaatschap A.V.O.’83


Algemeen:

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt na inlevering van het inschrijfformulier gelijktijdig met de eerste contributie in rekening gebracht.

Training (m.u.v. de gewone wandelaars)
Zowel bij de jeugd als senioren wordt de training verzorgd door uitsluitend gediplomeerde trainers.

Contributie
De contributie wordt eenmaal per kwartaal via automatische incasso geïnd. Voor nieuwe leden bestaat de eerste nota uit 2 kwartalen omdat het lidmaatschap voor minimaal een half jaar wordt aangegaan. De jaarlijkse bondsafdracht zal samen met de contributie van het 1e kwartaal worden geïnd. 

Clubtenue
Het clubtenue van A.V.O.'83 bestaat uit

  • alle wandelvormen: een blauw poloshirt met embleem van A.V.O.’83 op de borst. Het is gewenst een clubtenue te dragen als je deelneemt aan een georganiseerde wandeltocht.

  • atletiek: een cobaltblauw shirt met embleem van A.V.O.’83 op de borst en donkerblauw short.

Het is verplicht een clubtenue te dragen als je deelneemt aan een door de Atletiekunie goedgekeurde wedstrijd.
Dit geldt bij baan- en wegwedstrijden voor zowel senioren en jeugdleden.

Opzeggen van het lidmaatschap
Opzeggen dient per e-mail (ledenadministratie@avo83.nl) of schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren (zie www.avo83.nl).
Hierbij dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van:
- 2 kalendermaanden voor leden KWbN,
- 2 kalendermaand voor leden van de Atletiekunie,
- dat het lidmaatschap voor minimaal 6 maanden is aangegaan.
Restitutie van contributie vindt niet plaats.

Voor alle wandelvormen, lid KWbN, geldt:
Opzegging na 31 oktober betekent dat het lidmaatschap van de KWbN voor het volgend jaar wederom volledig verschuldigd is.

Voor (jeugd)atletiek geldt:
Opzegging na 31 oktober betekent dat het lidmaatschap van de Atletiekunie en eventuele licentie voor het volgend jaar wederom volledig verschuldigd is.


Wandelen, Nordic Walking, Sportief Wandelen

Lidmaatschap KWbN wandelorganisatie Nederland
Het lidmaatschap van de KWbN wandelorganisatie Nederland wordt jaarlijks in rekening gebracht.
De KWbN kent twee vormen van lidmaatschap:
- Basis lidmaatschap: korting op KWbN wandeltochten met de digitale wandelpas, incl € 5,- korting op de Nijmeegse Vierdaagse, en kortingen op diverse wandelproducten- en diensten
- Compleet lidmaatschap: voordelen van het basislidmaatschap plus 4xper jaar Magazine Wandel.nl en de halfjaarlijkse Wandelagenda.


Atletiek

Lidmaatschap Atletiekunie
Het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt jaarlijks in de maand januari of bij eerste betaling in rekening gebracht. 

Licentie
Om aan officiële wedstrijden deel te kunnen nemen is het bezit van een wedstrijdlicentie verplicht. De kosten van een licentie worden in de maand januari met de contributienota in rekening gebracht. Zonder wedstrijdlicentie kan wel als recreant worden deelgenomen aan wegwedstrijden. Voor de baanwedstrijden van de jeugdleden is een licentie vereist. 

Aanmelden als lid Overzicht