Veilig en vertrouwd sporten

Veilig en vertrouwd sporten is het uitgangspunt bij A.V.O.'83. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend in de sportwereld, zo is onlangs weer gebleken.

Bij A.V.O.'83 zijn er duidelijke afspraken vastgelegd over omgangsvormen en gedragsregels en zijn er vertrouwenscontactpersonen (VPC's).

Bij de vereniging worden er twee onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen aangesteld, bij wie je altijd kan aankloppen wanneer je ergens over wil spreken of een voorkomend geval wil melden.
Tijdens de buitengewoon elektronische Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2021 worden de 2 VPC's voorgesteld.
Alle benodigde informatie hierover plaatsen we ná de ALV op onze website.