Veilig en vertrouwd sporten

A.V.O.’83 wil haar leden Veilig en vertrouwd laten sporten. Dat is een van onze uitgangspunten. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend in de sportwereld, zo is onlangs weer gebleken. Reden om hier aandacht aan te besteden.

Bij A.V.O.’83 zijn er duidelijke afspraken vastgelegd over omgangsvormen en gedragsregels en zijn er 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Bij deze  twee onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen kun je altijd aankloppen wanneer je ergens over wil spreken of een voorkomend geval wil melden.

Eva van Waalwijk van Doorn (tevens coördinator)
 V
CP voor de jeugdafdeling
 E-mail: vertrouwenspersoon@avo83.nl en eva@avo83.nl
 Telefoon: (06) 244 394 21

Debbie Mol 
 VCP voor de seniorenafdeling
 E-mail: vertrouwenspersoon@avo83.nl en debbie@avo83.nl
 Telefoon: (06) 243 414 66 

In de bijlagen vindt u:

·        het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving en Seksuele Intimidatie

·        het Beleid m.b.t. Aanstelling van Vrijwillig(st)ers bij A.V.O.’83

·        een document met de Omgangsregels binnen A.V.O.’83 en de Gedragsregels Begeleid(st)ers.

Downloads: