Algemeen reglement

Door toetreding tot de vereniging onderwerpt men zich aan de statuten, aan het Algemeen Reglement en aan besluiten vanuit het bestuur.

In dit artikel staat de volledige inhoud van het Algemeen Reglement. De tekst is ook beschikbaar als PDF-document, bijgevoegd bij dit artikel.

Lees meer

Statuten

Op 10 november 2022 zijn de statuten gewijzigd. De tekst is beschikbaar als PDF-document, bijgesloten bij dit artikel.

Lees meer