Uitnodiging ALV 2024

Zoals aangekondigd tijdens de nieuwjaarsreceptie op de eerste woensdag van januari: op woensdagavond 20 maart 2024 zal, aansluitend aan de training, vanaf 20.45 uur de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de kantine van AVO83.

Lees meer

Korte samenvatting verslag ALV 8 maart 2023

Op 8 maart 2023 is, aansluitend aan de trainingen, de jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van AVO83.

Rein Meester, Anton van Oosterhout en Terry Denkers zijn herkozen als bestuurslid. De ALV heeft toestemming gegeven om voor de ALV 2024 ook gebruik te gaan maken van elektronisch stemmen.

Ruud van Vucht en Trea Leijs hebben als kascontrolecommissie de cijfers gecontroleerd, en deze akkoord bevonden. Voor 2023 zijn het 40-jarig jubileum en de vervanging van de verlichting op het middenterrein (vanwege een aantal nog net niet afgekeurde lichtmasten) de belangrijkste wapenfeiten die op de agenda staan.

Daarnaast wordt gezocht naar aanvulling voor de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC).

Het volledige verslag volgt binnenkort.