Verslag ALV 8 maart en 31 mei 2023

Op 8 maart en 31 mei 2023 is, aansluitend aan de trainingen, de jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van A.V.O.'83. 
De verslagen van deze 2 ALV's treft u hierbij aan.

Lees meer