Contributie A.V.O. '83 2024

Bedragen per 01-01-2024

Elk jaar worden de contributiebedragen opnieuw bepaald op basis van het prijsindexcijfer. Dit is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van februari 2018. In onderstaand overzicht treft u de contributiebedragen aan per 1-1-2024.

  

Geboren Cat. A.V.O.'83 Atletiek Unie
   

Contributie
lidmaat-schap per
maand

Inschrijf-
kosten
éénmalig
Contributie
lidmaat-schap per
jaar
Wedstrijd
licentie
per jaar
(optioneel)
Inschrijf-
kosten
éénmalig
2017 recreant én wedstrijd mini-pupil € 8.95 € 10,- € 17,50 - € 8.85
2013-
2016
recreant
pupil
 € 8,95  € 10,-  € 17,50 -  € 8,85
2013-
2016
wedstrijd
pupil
 € 8,95  € 10,-  € 17,50  € 9,50  € 8,85
2005-
2012
recreant
junior
 € 8,95  € 10,-  € 18,50  -  € 8,85
2005-
2012
wedstrijd
junior
 € 8,95  € 10,-  € 18,50  € 16,90  € 8,85
≤ 2004 recreant
senior
€ 11,85 € 10,- € 20,00 - € 8,85
≤ 2004 wedstrijd
senior/
master
€ 11,85 € 10,- € 20,00 € 27,00 € 8,85
2001-2006 student € 5,95 € 10,- € 20,00 - € 8,85

 

Categorie A.V.O.'83 KWbN***
  Contributie
lidmaatschap
per maand
Inschrijfkosten
éénmalig
Contributie
lidmaatschap
per jaar
Wandel € 3,70 € 10,- Compleet: € 28,88*

Basis: € 16,50**
Nordic Walking 11,85 € 10,-
Sportief wandelen 11,85 € 10,-

* = Compleet lidmaatschap met wandelvoordeelpas, magazines en halfjaargids
** = Basis lidmaatschap met wandelvoordeelpas
*** = Koninklijke Wandelbond Nederland

Categorie A.V.O.'83
  Contributie lidmaatschap per maand
Donateur € 1,90

 

Geboren Categorie Meedoenregeling Hart van West-Brabant
    Contributie lidmaatschap per jaar
≥ 2005 Werkplein junior € 126,-
≤ 2004 Werkplein senior € 163,-

_______________________________________ 

De contributie wordt per kwartaal afgeschreven. Alle jaarlijkse kosten (Atletiekunie / KWbN) worden in het eerste kwartaal afgeschreven. Het studentenlidmaatschap geldt voor leden tussen 18 en 23 jaar, welke aantoonbaar studeren. Voor nieuwe leden is de afgifte van een automatische incassomachtiging verplicht.

________________________________________

Het 2de lid uit een gezin krijgt een reductie van € 0,50 per maand. Het 3de lid uit een gezin krijgt een reductie van € 1,00 per maand. Het 4de en volgende gezinslid is gratis.

________________________________________

Ieder wandellid (inclusief Nordic Walking en sportief wandelen) van A.V.O.'83 wordt aangemeld bij de wandelbond, waarbij vooraf een keuze wordt gemaakt voor een Compleetlidmaatschap of een Basislidmaatschap. Na aanvang kan het lidmaatschap aan de wandelbond op verzoek worden gewijzigd. Dit wijzigingsverzoek dient vóór 1 november in het voorafgaande jaar te worden aangegeven.

________________________________________

Indien je via de Meedoenregeling van Hart van West-Brabant hebt gekozen voor een jaarabonnement of een proefperiode, is het noodzakelijk om je ook via het digitaal inschrijfformulier van A.V.O.'83 in te schrijven bij onze vereniging. Dat gebeurt niet automatisch na aanmelding via de Meedoenregeling.
Aan het einde van het abonnementsjaar wordt je vergoeding via de Meedoenregeling niet automatisch verlengd. Je zult dus zelf jaarlijks via de Meedoenregeling je vergoeding moeten verlengen. 
Voor een lidmaatschap via de Meedoenregeling zijn geen inschrijfkosten verschuldigd. Daarnaast vindt er ook geen reductie plaats vanaf het 2de gezinslid.
Automatische incasso is niet van toepassing op de Meedoenregeling.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar.

________________________________________

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. Voor verdere voorwaarden van het lidmaatschap zie hier.

_______________________________________

Bij langdurige ziekte/blessure bestaat de mogelijkheid tot opschorten van de contributie. Informatie hierover kunt u opvragen bij Eva van Waalwijk van Doorn van onze ledenadministratie (ledenadministratie@avo83.nl) of bij trainster Terry Denkers (terry@avo83.nl).