31 mei extra ALV ivm huldiging jubilarissen

Sinds de viering van het 25-jarig bestaan is er door de vereniging niks gedaan aan de diverse jubilea. Inmiddels zijn er ruim 30 leden die 25 jaar of langer lid zijn van de vereniging. 

Daarnaast zal het bestuur een voordracht doen voor het benoemen van een of twee ereleden. Aangezien het benoemen tot erelid door de leden gedaan moet worden, zal er op 31 mei, aansluitend aan de training, een extra ALV worden gehouden. Alle jubilarissen ontvangen een uitnodiging hiervoor via de mail. Overige leden zijn bij deze uitgenodigd om tijdens deze ALV aanwezig te zijn, zodat de jubilarissen uitgebreid in het zonnetje gezet kunnen worden.

Nieuws Overzicht