Uitnodiging ALV 2024

Zoals aangekondigd tijdens de nieuwjaarsreceptie op de eerste woensdag van januari: op woensdagavond 20 maart 2024 zal, aansluitend aan de training, vanaf 20.45 uur de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de kantine van AVO83.

Tijdens de ALV staan de volgende zaken op het programma:

•          De penningmeester licht de resultaten over 2023 en de begroting voor 2024 toe.

•          De kascontrolecommissie brengt verslag uit.

•          Verkiezing bestuursleden

•          De jubilarissen voor jaar 2024 (25 of 40 jaar lid) worden in het zonnetje gezet.

•          De commissies zullen verslag uitbrengen over 2022 en de plannen voor 2023 toelichting.

De exacte agenda zal in een latere nieuwsbrief worden gedeeld. Houd je agenda vrij voor deze avond, het bestuur hoopt op een grote opkomst!
De jubilarissen zullen een aparte uitnodiging uitvangen voor de ALV.

Algemene Ledenvergadering Overzicht