Samenvatting verslag ALV 20 maart 2024

Op woensdagavond 20 maart 2024 is weer de jaarlijkse Algemene Vergadering van AVO83 gehouden. Er waren 60 leden aanwezig, een goede opkomst!

De avond begon met de huldiging van een viertal jubilarissen: Sander van der Aarsen, Diny Houtepen en Peter Jongenelen zijn dit jaar maar liefst 25 jaar lid van onze vereniging. Wim Ambagts is dit jaar zelfs al 40 jaar lid. De jubilarissen zijn door het bestuur in het zonnetje gezet, en allen gaven zij aan graag nog jaren lid van de vereniging te willen blijven.

Er zijn dit jaar geen wisselingen in het bestuur waarvoor de Algemene Vergadering haar toestemming moet geven.

De diverse commissies (Jeugd, Nordic Walking, Wandel, Technische Commissie, Wedstrijd Organisatie, Kantine, Accommodatie en Sponsoring) hebben hun verslag uitgebracht. Afdeling Nordic Walking gaf aan, dat in mei weer een opstapgroep gaat starten. De WOC wordt flink versterkt, met de komst van Maurice Huijs, Kiki Kerstens, Anton van Oosterhout en Jolanda van Beers.

Ruud van Vucht en Leo Hellemons hebben de kascontrole uitgevoerd. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Leo Hellemons en Ella van Zundert. De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Judith de Rooy voor de controle in 2025 als reservelid.

Financieel heeft de club goed gedraaid. De investering in de baanverlichting is vanuit de Stichting SAAH en door subsidies bekostigd, zodat de vereniging haar reserves hiervoor niet aan heeft hoeven te spreken. Op aangeven van de kascommissie heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de jaarcijfers over 2023, en ingestemd met de begroting voor 2024.

Nadat de statuten zijn geactualiseerd, moest ook het Huishoudelijk Reglement hierop worden aangepast. Het bestuur heeft afgelopen jaar het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd en dubbelingen met de statuten verwijderd. De Algemene Vergadering heeft met algemene stemmen ingestemd met het nieuwe geactualiseerde Huishoudelijk Reglement. De huidige statuten en Huishoudelijk Reglement zijn beide te vinden op de site.

Voor dit jaar staan overleggen vanuit het bestuur met de gemeente op het programma over de herinrichting van het sportpark, en wordt door Martien van Zundert en Wim Ambagts gekeken naar de mogelijkheden om Uniek sporten onderdeel te maken van de vereniging. Voor 2025 staan de viering van het 750-jarig bestaan van Oudenbosch en de komst van het vrijheidsvuur naar Oudenbosch i.v.m. 80 jaar bevrijding op het programma. Ook hierover wordt al volop overleg gevoerd.

 

Algemene Ledenvergadering Overzicht