Schema groep vrijdagmiddag

Datum Lokatie Training Omvang Pauze Info
22-12    Pagnevaartbos ext. K       2*  5 x 400 m1 P. 2' S.P. 3'    Toine
29-12 idem Piramides    4* 1'2'3'2'1' P.  3'    Jan
5-1 idem Ext.L.    5/6 x  ca. 1 km    P.  3' Toine
12-1 idem Ext. M/L    Trimbaan 4 x 400 m1/800 m1  P. 1'  S.P. 2' Jan
19-1 idem Ext. K/L/K    3* 2' 6' 2'  P.1'dr 2'dr. S.P. 3' W Toine
26-1 idem Wisseltempo    6 x 7' (1' dr.2' T3 2' T1 2' T3)    S.P. 3' W. Jan
2-2 idem Climaxtr.    4* van 3 x 1' T1 1' T2 1' T3 S.P. 3' W Toine
9-2 idem Estafettes    Div. Estafettes    Divers Jan
16-2 idem Ext. L.    3  x  2 km    P 3' W. Jan
23-2 idem    Vaartspel    o.a. Dobbelst. 2 x rond vijvers  P. divers Toine
1-3 idem    Heuveltr.    Div. heuvels    divers Toine
8-3 idem    Ext. L.    5 x  ca 1 km    3' W.    Jan
15-3 idem    Ext M    2*  5 x 400 m1    2' W S.P. 3' W    Toine
22-3 idem    Piramides    3* 1'2'3'2'1'    P. 1' dr S.P. 3' W    Jan
29-3    idem    Ext. K.     3* 7 x 200 m1    P. ca. 100 m1 dr S.P. 3' W    Toine
5-4 idem Vaartspel    o.a. spakenloop- piramide-estafette Divers Jan
12-4 idem climaxloopjes    4* 3 x 1' T1 T2 T3 . S.P. 3' W. Jan
19-4 idem Heuveltr.    Div. Heuvels P. divers Toine
26-4 idem Ext. M.    1* 5 x 400 m1 1* 5 x 500 M1    P. 2' W S.P. 3' W Toine
3-5 idem Wisseltempo    7* 6' (1' T1 2' T3 1' T2 2' T3) S.P. 3' W Jan
10-5 idem Ext. K.    3* 8 x ca. 200 m1 S.P. 3' W Toine
17-5 idem Piramides 4*1'2'3'2'1' P 1' dr S.P. 3' W Jan
24-5    idem    Vijvers    4 x hele vijver    P. 3' W Toine
31-5 idem    Trimbaan    3/4 x 400 m1 /800 m P. 1' S.P. 2' Jan
7-6    idem    Zijdenloop diverse locatie S.P. 3' Toine
14-6 idem Vaartspel    o.a. ins outs - piramide - estafette    S.P. 3' Jan
21-6 idem Ext. L.    5 x 1 km    P. 2' Toine
28-6 idem Heveltr.    Div. Heuvels    S.P. 2' Jan
5-7 idem Piramide 4* 1'2'3'2'1'    P.1' dr S.P. 3' W Toine
12-7 idem Ext. K    3* 10x1' ins outs S.P. 3' W Jan
19-7 idem Ext. M    2* 5 x 500 m1    P. 2'  S.P.3' Toine
26-7 idem Ext. L.    Trimban 3 of 4 x grote ronde P  3' W Jan
2-8 idem    Vaartspel    o.a. spakenloop    P. Divers Toine
9-8 idem    Climax    6/7 x  5 x 1' steeds sneller P.  3' W Jan
16-8 idem    Minuten    2 x 5'4'3'2'1'    P. 2'2'1'1' dr. S.P. 3' W Toine
23-8 idem    Heuveltra    Div. Heuvels    Divers Jan
30-8 idem Ext. M    2* 5x400 m1 T4   P. 2' S.P. 3' Toine
6-9 idem Ext. L 3  x  2 km T4 P.  3' Jan
13-9 idem Vijvers    4 x grote ronde P. 3' W. Toine
20-9 idem Vaartspel    o.a. piramide ins outs climax estafette P. 3'  W Jan
27-9 idem ins outs      5 * 2' T4 1' dr 2' T4 1'dr 2'T4 S.P. 2' W Toine
4-10 idem Ext. L.     5 x 1 km    S.P. 3'  Jan
11-10 idem Heuveltr.    Div Heuvels    P. divers Toine
18-10 idem Ext. M.    5/6 x ca. 800 m1 P. 3' Jan
25-10 idem Climax     6/7 x 5 x 1' Steeds sneller S.P. 3' Toine
1-11 idem Ext.  L.    4/5  x 1200 m1 S.P. 3' Jan
8-11    idem      Ext. K.       3* 8 x ca. 200 m1 T4     S.P. 3' W. Toine  
15-11    idem    Piramides    4 * 1'2'3'2'1'    P. 1' dr S.P. 3' W    Jan
22-11    idem Ext. M    2* 5 x 500 m1    p. 2' S.P. 3' Toine
29-11 idem Vaartspel    o.a. ins outs - spakenloop - Piramide S.P. 3' Jan
6-12 idem Ext. L    5 x ca. 1 km    s.p. 3' toine
13-12 idem Vijvers    4 x grote ronde S.P. 3' Jan
20-12 idem Ext. K.    2* 5 x 400 m1 T4    P.  2' S.P. 3' Toine
27-12 idem Piramides    4* 1'2'3'2'1'    P. 3' Jan
Groep Vrijdagmiddag Overzicht