Schema hardloopgroep 2

 

Datum Waar Training Kern Pauze Trainer
17-4 Buitenom Piramides    3 x 1'2'3'2'1' T2 P. 1'1'2'1'  dr Johan
19-4 Buitenom Ext.  L.    3/4   x  10'  T2    P. 3' W.    Zelf
 24-4 Buitenom Ext. M.       4*  4 x 2' T2    P. 1' dr  S.P. 2' W. Zelf
26-4 Albano   Dobbelsteenl. NVT  Jan
1-5 Buitenom   Ext. L.    8  x  5' T2    P. 2' W Johan
3-5 Buitenom  Climax      4 * 3 x 1' T 1' T2 1' T3  P. 3' W Jan
8-5 Buitenom Bloktr.    6 x 6' ( 1' T2 5' dr. - 2' T2 4' dr.  enz. P. dribbel zelf
10-5 Buitenom Ext. M.    3*  6 x 2' T2    P.1' W S.P. 3' W Jan
15-5 Buitenom Piramide    3 x 1'2'3'2'1' S.P. 3' W. Zelf
17-5 Kunststof Int. K Vo2Max tr. 1 x 800 m1 T1 - 6' Max.  4 x 3' T Max P. 1' na 800 m1 - 5' na de 6' - 2' tussen de 3' Johan
22-5 Buitenom Minuten     3* 1'  3'  5'  T2 P. 1' 2' dr. S.P. 3' W Jan
24-5 Buitenom Ext  K    4*  10  x  1'  ins outs T2    S.P.  3' W. zelf
29-5 NVT    geen training 2e pinksterdag NVT NVT
31-5 Buitenom Ext. L    6  x 5 ' T2     P. 3' ( 2' W. 1' dr .) zelf
5-6    Kunststof Wedstr. Voorb.    2*  4  x  300 m1 T3    P. 300 W. S.P. 300 W + 100 Dr. Johan
7-6    Albano    Wedstrijd    Pagn. loop 5 of 10 km    geen    T. Max
12-6 Buitenom Climax 4* 3x 1'T1 1'T2 1'T3    S.P. 3' W Jan
14-6 Buitenom Ext. M    10/12 x  2' T2    P. 2'( 1' W. 1' dr.) Zelf
19-6 Buitenom Vaartspel    2* 6 x 1' ins outs -2 x Piram. 1'2'3'2'1' - 5 x 2' alles T2 S.P. 3' W. Johan
21-6 Buitenom Bloktr.    6 x 6' ( 1'T3 - 5' T1 , 2' T3 -4' T1 enz. ) P. zijn de minuten T1 Jan
26-6    Buitenom Ext. L    4/5 x 5' T2    P. 2'   W. Zelf
28-6 Kunststof Estafette    3  x  10'  - 200 m1    Oversteken over gras. Jan
3-7 Buitenom  Climax    6/7 x  5 x 1' Steeds sneller     S.P.  3' W     Jan
5-7 Buitenom  ExT. K    4*  10 x ins outs 1'     S.P.  3' W  Zelf
10-7 Buitenom  Ext. L    7  x  5' T2    P. 3' ( 2' W. 1' Dr)  Johan
12-7 Buitenom  Minuten    3 x 5'4'3'2'1'    P. 2'2'1'1' dr. S.P. 3' W. Zelf 
17-7 Asfalt Ext.- Int    4/5 x 1 km 1e T1 dan telkens 5 a 10" sneller P.  1' 2' 2' 3' W Jan
19-7 Asfalt Minuten       5/6  x  2' T2 P.1' dr 3' T2 S.P.  3' W Zelf
24-7 Buitenom Piramides 4  x  1'2'3'2'1'  T2 P. 1'1'2'1' Dr. S.P. 2'  W. Jan
26-7 Buitenom Minuten    6/7 x 2' T2 2' dr. 2' T3 S.P. 2'  W. Zelf
31-7 Buitenom  Ext. L    7/8  x  5' T2    P. 2' W Johan/Zelf
2-8 Buitenom  Climaxl.    4/5 *  3 x 3' Telkens 1' T1 1'T2 1' T3      S.P. 3' W Zelf
7-8 Buitenom  Ins Outs    4/5 *  8' ( 2' dr 2' T3 2' dr  2' T3)  S.P.  2'  W Zelf
9-8 Asfaltbaan    Ext. L    6/7 x  600 m1 Met Heuvel  T2    P. ca. 200 m1 W. Samen met groep 3 ? 
14-8 Buitenom Ext. M.    5 x Piram. 1'2'2'1'  T2 P. 1'1'1' Dr.  S.P. 2'  W. Johan/zelf
16-8 Buitenom Ext. K    Ins Outs 10' 1'dr 1' T2 enz. S.P. 2' W Zelf
21-8 Buitenom Ext.L..    10 x 3' T4   P.  2' W Met gr. 3 ?
23-8 Kunststof    Estafettes    3 x 10'  - 200 m1  T3  Oversteken over gras  S.P. 4' W Johan of met gr 3 of 4 .
28-8 Buitenom Ext. L    8/10  x   4' T2    P. 2' Dr. Zelf
30-8 Buitenom Minuten    3  x  4'3'2'1  T2 P. 2'2'1'  Dr S.P. 3' W Jan
4-9 Buitenom    Vaartspel    Div. Korte versn.    P.  divers    Johan of met gr. 3
6-9 Kunststof    Int. Kort    6* 100 m1 dr - 200 m1 T6 (105%) 100 m1 T7 (110%)    P. 300 m1 W    Jan of met gr. 3
11-9 Buitenom    Piramides    5/6  x  1'2'1'  T5     P. 1' 1' dr. S.P. 2' W    Zelf 
13-9 Buitenom    Vaartspel    2* 6x1' ins outs 2* climax ( 3x 1'1'1' T. 1,2,3)  5 x 2' T2 met 1' dr S.P.  2' W    Johan of zelf
18-9 Buitenom    Ext. L    20' inl. dan 5 x 2' T5 + 2 x  1000 m1 T6 P. 2' W + 200 m1 Tussen de 1000 m1 Samen met gr 3. 
20-9 Kunststof    Int. K.    Zelfde als 6-9    idem    Johan of met gr. 3
25-9 Buitenom Ext. M.    10 x 3'  T2    P. 2'  W Zelf
27-9 Buitenom      Climax     5*  3 x 3' (1' T1 1' T2 1' T3  S.P. 3' W   Johan of zelf
2-10 Asfalt    Int. L.    5 x 800 m1 T3   P. 3'  W Jan
4 - 10 Buitenom    Ins Outs    4*  10 x 1' ins outs    S.P. 3' W Zelf
9-10 Buitenom Piramides    5  x  1'2'2'1'  T2 S.P. 2' W    zelf
11-10 Kunststof Estafettes    3  x  10' 200 m1 Tweetallen P oversteken over gras . S.P. 4' Jan
Groep 2 Overzicht