Stand van zaken ivm Coronavirus

Corona update 15 oktober

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur. De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing (10 november 2020). In de komende twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Ook voor onze atletiek- en loopsport een grote tegenvaller dat competities en wedstrijden niet meer zijn toegestaan. Tegelijkertijd zijn we blij dat er in de volle breedte, weliswaar met beperkingen, door iedereen gesport kan worden. Blijf bewegen en blijf gezond!

Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen in dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt:

  • sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand
  • individueel of in groepsverband met een maximum van 4 personen
  • wedstrijden zijn niet toegestaan
  • publiek is niet welkom bij trainingen
  • sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten
  • voor kinderen tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de sportbeoefening
  • jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden
  • alle evenementen zijn verboden dus ook hardloopevenementen (recreatief)

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. De maatregelen zijn gebaseerd op het niveau ‘zeer ernstig’ van de routekaart die door de Rijksoverheid is opgesteld.

Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving
 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport


Corona update per 29 september

Op 28 september 2020  heeft het kabinet in de persconferentie de volgende aanscherpingen voor de sport bekend gemaakt. Deze gelden in ieder geval voor de komende drie weken (tot dinsdag 20 oktober): Vanaf 29 september 18 uur:

·        zijn toeschouwers niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die kinderen naar de accommodatie brengen (chauffeurs bij een uitwedstrijd vallen onder teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd blijven kijken). 

·        gaan sportkantines dicht;

·        geldt er een samenkomstgrootte van 30 personen (binnen) en 40 personen (buiten) en een maximale gezelschapsgrootte van vier personen. Deze groottes gelden niet tijdens de sportbeoefening. Atleten mogen dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor atleten vanaf 13 jaar wel. Het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Nieuws Overzicht