Extra Algemene Ledenvergadering 2 november

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2022 stond de goedkeuring van de nieuwe statuten op de agenda. Het bleek dat minder dan 2/3 van alle leden vertegenwoordigd was, zodat er geen rechtsgeldig besluit kon worden genomen over het wijzigen van de statuten. De opkomst was met ruim 75 leden groot, maar 2/3 van alle leden komt neer op rond de 250 leden die aanwezig hadden moeten zijn.

Het bestuur heeft daarom een extra ALV vastgesteld. Op woensdag 2 november 2022 om 20.45 uur wordt een extra algemene ledenvergadering gehouden. Deze ALV wordt aansluitend aan de trainingen in de kantine gehouden. Tijdens de ALV staat er 1 punt op de agenda: het wijzigen van de statuten van AVO83. Tijdens de ALV van 2 november kan rechtsgeldig het besluit genomen worden tot goedkeuring van de nieuwe statuten, als minimaal 2/3 van de tijdens deze ALV aanwezige leden hiermee akkoord is.

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dienen de statuten van AVO83 te worden geactualiseerd. In bijgaande link de huidige statuten en in bijgesloten bestanden het voorstel voor de gewijzigde statuten in te zien zijn, alsmede een korte toelichting hierop.

Namens het bestuur van A.V.O. '83,

John Snepvangers, secretaris

Downloads:

Nieuws Overzicht